Sådan opnår du EPLA - Det Europæiske Politiidrætsmærke

Den praktiske gennemførelse af EPLA – Det Europæiske Politiidrætsmærke.

Dansk Politiidrætsforbund har efter aftale med forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer certificeret disse til at iværksætte gennemførelsen af EPLA.

Den praktiske gennemførelse:

  • Politikredsens idrætsansvarlige hovedbestyrelsesmedlem aftaler med politikredsens øverste ledelse den praktiske gennemførelse og tilrettelæggelse af afviklingen af Det Europæiske Politiidrætsmærke (EPLA).

  • Politikredsen aftaler i samarbejde med Politiidrætsforeningerne, hvilke idrætsgrene man ønsker at afvikle for bestået mærke.

  • Overvejelser ved gennemførelse/afvikling af Det Europæiske Politiidrætsmærke.

    • Politiidrætsforeningen/Politikredsen udpeger en ansvarlig person, der

      • Sikrer korrekt gennemførelse af disciplinerne

      • Udfylder scorekort - elektronisk scorekort hentes her.

      • Foretager indberetning på EPLA-hjemmeside – www.epla.uspe.orgkode hertil fås hos Dansk Politiidrætsforbund.

      • Udskriver diplom til de personer, der gennemfører kravene til bestået Politiidrætsmærke.

      • Indsender udfyldte scorekort elektronisk til arkiv hos Dansk Politiidrætsforbund.

    • Tidspunkt for gennemførelsen - eksempelvis:

      • En bestemt dag. Det kunne være ved politikredsens idrætsdag

      • Flere dage – forår og efterår, hvor vejret er til udendørs aktiviteter

    • Reservere idrætsanlæg:

      • Atletikanlæg til afvikling af længdespringsøvelser og sprintdiscipliner, der dog kan afvikles på anden opmålt strækning.

      • 3000 meter løb kan afvikles både på atletikstadion og i terræn på opmålt strækning, hvor der ikke må være niveauforskel på start- og mållinjen.

      • Svømmehal til svømmediscipliner.

      • Skydebane.

        • Disciplinen kan med fordel lægges sammen med kredsens forårs- og/eller efterårsskydning efter aftale med Politikredsens ledelse.


www.epla.uspe.orgher foretager du indtastning af de opnåede resultater til Det Europæiske Politiidrætsmærke.

  • Log in

  • Indtast i felterne:

    • køn

    • fornavn

    • efternavn

    • fødeår

    • vælg sprog (til diplom) – engelsk, tysk eller fransk.

    • intern anmærkning (skriv nummer på politikreds, hvorved Dansk Politiidrætsforbund opnår en mulighed for at lave mere målrettet statistik på de indtastede resultater)

    • udfyld herefter felterne med de opnåede resultater.

    • tryk herefter på "Vis PDF forhåndsvisning"

  • Efter forhåndsvisning af diplom, har du mulighed for at rette i de indtastede data ved at klikke på knappen "Next" ud for "Edit data". Derved vender du tilbage til det forrige billede og kan så rette dataene.

  • Kan du godkende de indtastede data – klik derpå på "Next" ud for "Certificate creation and data storage", hvorved du danner og kan udskrive.

  • Herpå gives du adgang til at printe diplom eller downloade dette til PC for senere udskrivning.

  • Klik på knappen "Next" for at gå til næste indtastning af data.


Hvis spørgsmål, så kontakt Dansk Politiidrætsforbund eller næstformand Gunnar Andersen.

God fornøjelse.